Verklaring van Verbondenheid

Op initiatief van de werkgroep IRO (Interreligieuze Ontmoetingen) van de Raad van Kerken Veluwezoom kwamen op zondag 16 februari jl. mensen uit verschillende tradities (joods, islamitisch en christelijk) samen in de Ontmoetingskerk te Dieren. Met als doel om samen stil te staan bij wat ons als mensen bindt, en verder om elkaar in alle verscheidenheid beter te leren kennen en waarderen. En niet in de laatste plaats: met elkaar uiting te geven aan onze intentie een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving locaal en landelijk.

Vertegenwoordigers van de synagoge, de moskee en diverse kerken vertelden hoe in de eigen geloofstraditie werd aangekeken tegen het thema “maaltijd en ontmoeting”. Afsluitend sprak burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden over het belang van ontmoeting, gemeenschap en het zoeken van verbinding. Hierna ondertekenden de vertegenwoordigers van de drie genoemde geloofstradities, onder wie ook de voorzitter van onze kerkenraad Laura Wismeyer, vervolgens een verklaring van verbondenheid. Als een formele uitdrukking van onze gezamenlijke goede intenties, tegelijk ook een opdracht om hier in het leven van alledag daadwerkelijk handen en voeten aan te geven. Jongeren uit de verschillende geloofstradities gaven hier een mooi en hoopvol voorbeeld van. Zij zongen gezamenlijk een lied over geloof en hoop in een tijd van angst. Geloof en hoop kunnen bergen verzetten…

De Verklaring van verbondenheid is een goed en hoopvol initiatief in een tijd van polarisatie en vervreemding. Een hoopvol initiatief dat echter wel vraagt om een concreet en praktisch vervolg Verklaringen alleen zijn niet genoeg. Verklaringen worden pas echt waardevol als ze onze manier van leven en samenleven kleur geven en bepalen…