Vakantietas 2022

Net als in 2021 worden ook dit jaar weer Vakantietassen uitgereikt aan basisschoolkinderen uit gezinnen met een smalle beurs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Ook zal er overlegd worden met het COA over een Vakantietas voor de Oekraïense kinderen, die in de gemeenten Rheden en Rozendaal worden opgevangen.

De Vakantietas wordt georganiseerd door de kerken binnen DIANA. (DIAconaal Netwerk Armoedebestrijding)

Op zondag 26 juni is de derde collecte bestemd voor de Vakantietas. U kunt ook een gift over maken op NL75 TRIO 0254699154 t.n.v. de Diaconie PGES o.v.v. Vakantietas.

Behalve een financiële bijdrage zijn ook kleurpotloden/stiften en kleurboeken van harte welkom. In de Nicolaaskerk en in Eltheto zullen dozen staan waar u de kleurboeken en kleurpotloden in kunt doen. Wij zorgen dan voor de verspreiding.

Wij hopen met de Vakantietas weer vele kinderen blij te maken met spullen die de zomervakantie tot een feest kunnen maken.

Mede namens al die kinderen hartelijk dank voor uw bijdrage!

De Diaconie, lid van DIANA