De monumentale Dorpskerk (Nicolaaskerk) is van grote betekenis voor het dorp Ellecom. De kosten voor de instandhouding van dit monumentale kerkgebouw kunnen niet meer gedragen worden door de kerkelijke gemeente alleen. Daarom is de niet-kerkelijke Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom opgericht. Deze Stichting heeft tot doel bij te dragen aan de instandhouding van de Dorpskerk en de bijbehorende kerkhoftuin. O.a. door het organiseren van allerlei activiteiten zoals concerten, de steun en de werving van donateurs, en het verwerven van subsidies voor onderhoud. Dankzij dit alles en mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan de Dorpskerk in stand worden gehouden.

Meer informatie over de Stichting en haar activiteiten, en over de mogelijkheden donateur te worden vindt u op website stichting Behoud Dorpskerk Ellecom