In lief en leed, in trouw en rouw, bij vragen over de doop, avondmaal en andere kerkelijke diensten, of in geval van behoefte aan een gesprek over levensvragen en geloofsvragen, kunt u contact zoeken met de predikant ds. G.H. (Gert) Jansen, predikant@pges.nl, 0313 – 413 349

Telefonisch spreekuur 09.00-09.30 uur

Maandag is zijn vrije dag