De ouderlingen dragen samen met de predikant zorg voor de onderlinge geloofsgemeenschap en het met elkaar meeleven in lief en leed. Daarbij worden zij ondersteund door de leden van de wijkteams.

Contactgegevens:

Mevr. T. (Trijntje) Kock–van der Kamp: ouderlingen@pges.nl, 06 – 33 02 46 95