De ouderling draagt samen met de predikant zorg voor de onderlinge geloofsgemeenschap en het met elkaar meeleven in lief en leed. Daarbij worden zij ondersteund door de leden van de wijkteams.

Contactgegevens:

Mevr. H. (Hilda) van Rijssen-Oldenhuis     ouderlingen@pges.nl    026 495 0663

Pastoraat

Pastorale zorg is omzien naar elkaar en delen in elkaars vreugden en zorgen. Samen met de ouderlingen en wijk-teambezoekers is de predikant verantwoordelijk voor de pastorale zorg. De predikant is met name beschikbaar in noodsituaties. Maar ook in andere omstandigheden kan er altijd een beroep op de predikant worden gedaan. De ouderlingen zijn samen met de wijkteambezoekers de oren en ogen in de wijk en de straten.

Wijkteams

De wijkteams – bestaande uit de predikant, een wijkouderling, een diaken, een kerkrentmeester en bezoekers –  vervullen een belangrijke rol in de organisatie van de pastorale zorg. De wijkouderling is de eerst aangewezene voor de pastorale zorg. De diaken kijkt of er praktische hulp nodig is.

De kerkrentmeester stelt de gemeenteleden in staat hun financiële verantwoordelijkheid te nemen. De bezoekers houden ondermeer contact met de ouderen.

De predikant bezoekt gemeenteleden bijvoorbeeld in crisissituaties bij geloofs- en levensvragen. Daarnaast heeft de predikant de opdracht om het pastoraat als opbouwwerk te behartigen, onder andere door vorming en toerusting van de wijkteams.

Zowel De Steeg als Ellecom heeft één wijkteam.

Voor de wijkteams is een privacy protocol opgesteld om de privacy van bezochte gemeenteleden te beschermen. Dit protocol is aan te vragen bij de scriba.

Huisbezoek

Als u graag bezoek wilt ontvangen of iemand weet van wie u denkt dat hij of zij bezoek nodig heeft (dat kan ook een niet-kerklid zijn), kunt u dat melden aan de scriba, de ouderling of aan de predikant.

Elisabeth

De coördinatie van het bezoekwerk en de bezorging in De Steeg en Ellecom berust bij de dhr. J. Hulsman, 026-495 3684. Bij hem kunt u ook terecht voor nieuwe abonnementen.