Klein – Een gemeente van ongeveer driehonderd leden verspreid over twee dorpen.

Protestant – Verschillen tussen Hervormden en Gereformeerden behoren voor ons tot de verleden tijd.

Open – Ook gelovigen uit andere kerkelijke tradities en andere zoekers zijn hartelijk welkom en doen mee.

Veelkleurig – Wij koesteren de variatie in geloofsbeleving, geloofsopvattingen en praktische wijzen van geloven in onze gemeente. Zij biedt ons de mogelijkheid elkaar te verrijken en zo te groeien in geloof, begrip en ruimhartigheid.

Oecumenisch – Wij werken intensief samen met onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten in het IKOES (Interkerkelijk Overleg Ellecom-De Steeg) en in de Raad van Kerken Dieren.

In de leerschool van het geloof – Ons geloof staat niet vast, maar moet met het oog op de Levende en op alles wat er speelt in het persoonlijk leven en de samenleving steeds weer opnieuw ontdekt en getoetst worden. Dat hoeft geen eenzaam avontuur te zijn. We zijn tenslotte niet voor niets een geloofsgemeenschap.

Betrokken op de samenleving – Wij staan midden in de samenleving met een open oor voor alle uitdagingen en vragen, waarvoor de samenleving ons stelt.

Dienstvaardig – Onze gemeente is geen doel in zichzelf, maar staat ten dienste van Gods opdracht de wereld bewoonbaar te maken en te houden. Wij ondersteunen diaconale en andere projecten gericht op het welzijn van mensen in de regio en daarbuiten. En we zoeken verbondenheid en samenwerking met geloofsgenoten en anderen ook ver over onze grenzen heen.

Bij Schrift en Tafel – Dat staat voor ons voorop; de gaven van God ontvangen: leven, licht, liefde, brood en wijn. En daar bewust en vrolijk mee te leven en van uit te delen!