Oecumenische leeskring

Oecumenische leeskring van theologische boeken.

Seizoen 2022-2023 gaan we met ds. Bert Bomer als begeleider weer met elkaar in gesprek.

Wij kiezen met elkaar welk boek we gaan bespreken. Nu gaan we nog even verder met het boek Dat ding met veertjes, hopen door alle kwaad heen van Niek Schuman.

De leeskring komt eenmaal per maand bijeen, meest op de eerste woensdagmorgen van de maand. De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op woensdag 14 september 2022 in het Jonkvrouwe Brantsen Centrum, Dorpsstraat 70   in Rheden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Heeft u interesse: bel of mail naar Gera van Ek, 0313 – 450 608 of  gera.v.ek@kpnplanet.nl