Keti Koti manifestatie

Aandacht voor het slavernijverleden

Bij verschillende groepen en personen in de gemeente Rheden leeft het gevoel, dat het tijd wordt publiekelijk aandacht te schenken aan het Nederlands koloniaal verleden en de gevolgen daarvan. Dat gevoel wordt veroorzaakt en gerechtvaardigd door het feit, dat er in de Nederlandse maatschappij en in de wereld veel mensen leven, die de gevolgen van dat Nederlandse verleden op koloniaal gebied nog steeds ondervinden. Ook nu nog, in onze tijd. Men voelt zich niet gerespecteerd. Nederlandse gezagsdragers die optraden in naam van de Nederlandse vorst, de politiek, het bijbehorend Nederlands leger en bedrijven waren ongevraagd aanwezig in hun landen en bepaalden het leven en lot van de inwoners. Nederland als koloniale macht maakte veel inwoners tot slaaf. Dat geldt voor Suriname en de Antillen, maar ook voor Indonesië.

Het is pijnlijk te zien, dat de Nederlandse machthebbers door de inheemse bevolking ervaren werden als onderdrukkers, maar dat diezelfde onderdrukkers in Nederland de status hadden en hebben van helden: denk o.a. aan Jan Pieterszoon Coen. Straten en bruggen zijn naar hen vernoemd.

Om de bewustwording t.a.v. dit onderwerp te stimuleren wil de gemeente Rheden dit jaar in een manifestatie stilstaan bij dit verleden, door bijv. te kijken naar wat in Rheden te vinden is dat herinnert aan dit koloniaal verleden.

Ook de Raad van Kerken Veluwezoom is vertegenwoordigd in dit overleg. Wij willen graag een steentje bijdragen aan dit bewustwordingsproces door in de komende tijd aandacht te schenken aan de geschiedenis en het onrecht dat mensen is aangedaan.

Om te beginnen wordt op of rondom Keti Koti, de verbreking der ketenen – de officiële dag is 1 juli – een bijeenkomst georganiseerd, waaraan ieder kan deelnemen en ook zal er een tentoonstelling zijn. Daarover zal de komende tijd nader bericht worden. Hopelijk leidt dit tot meer bewustwording en begrip van de pijn, die  tot op heden door de nazaten van de slachtoffers van toen gevoeld wordt..

Frans Koevoets

 De voorbereidingsgroep  heeft nog  mensen nodig om mee te denken en te helpen bij  het organiseren van  de Keti Koti bijeenkomst. Informatie en opgave bij secretaris  Raad van Kerken Veluwezoom:

Hannie Brouwer  e-mail brostro@hetnet.nl

Frans Koevoets   franskoevoets@hetnet.nl