De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de kerkgebouwen.

Contactgegevens:

Dhr. P. (Pieter) Moltmaker: kerkrentmeesters@pges.nl, 0313 – 421 321

Bankrekeningnummers:

College van kerkrentmeesters:

NL06 RABO 03552 01046 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Ellecom-De Steeg

NL34 INGB 0000 807515 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGES

Dit laatste nummer gebruiken voor collectebonnen  en de bijdragen voor Kerkbalans.