Kerkdiensten weer mogelijk / gedragsregels

De kerkenraad heeft besloten de diensten vanaf 5 juli weer mogelijk te maken. Deze diensten zijn echter geen gewone diensten zoals we vanouds gewend zijn, maar aangepaste diensten met inachtneming van alle gestelde veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en de landelijke kerk. Dat betekent o.a. hygiëneregels in acht nemen, onderling 1,5 meter afstand bewaren, niet zingen tijdens de dienst vanwege het besmettingsgevaar. Wel zullen 1 of 2 zangers 1 of 2 liederen tijdens de dienst zingen. Ook zullen we voorlopig geen koffie drinken na afloop. Met het oog op ons aller gezondheid dienen gemeenteleden met gezondheidsklachten of last van hoesten thuis te blijven. Alle veiligheidsmaatregelen staan vermeld in een gebruiksplan dat is gemaakt voor beide kerken. U vindt dit Gebruiksplan op deze website.

Het was geen makkelijke beslissing om weer eigen diensten te gaan organiseren. Vanwege de behoefte aan eigen diensten en ook de instandhouding van de onderlinge geloofsgemeenschap hebben wij uiteindelijk toch positief besloten. Wilt u vanwege uw eigen gezondheid of die van anderen de diensten nog niet bijwonen, dan is daar alle begrip en respect voor. Zoals gebruikelijk worden alle diensten opgenomen en kunnen op CD worden gezet. Wilt u hier gebruik van maken, neem contact op met Ria Hulsman, 026 4953684. Zodra de diensten weer beginnen zal er zorgvuldig en vaak geëvalueerd worden.

Naast het Gebruiksplan zijn er ook gedragsregels opgesteld:

In de kerk zijn enkele coördinatoren aanwezig om alles in goede banen te leiden.

 1. Kom niet naar de kerk als u verkouden bent, hoest of andere corona-gerelateerde klachten heeft
 2. Neem uw eigen liedboek mee
 3. Jassen meenemen de kerk in
 4. Handen bij de ingang desinfecteren
 5. De koster geeft aan waar u kan zitten, we beginnen voor in de kerk
 6. Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten, anders 2 stoelen ertussen
 7. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd
 8. Er wordt niet gezamenlijk gezongen
 9. Tijdens de dienst geen collecte, bij de uitgang staan manden
 10. De koster coördineert ook het verlaten van de kerk
 11. Na afloop drinken we geen koffie/thee
 12. Houd te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar
 13. Niet meer dan één persoon in de keuken