Kerkdeuren weer open!

Sinds 23 mei zijn de kerkdeuren weer geopend. Wie had in december gedacht dat we zolang aangewezen zouden zijn op de digitale diensten. Hoewel het voor die periode een goed alternatief was, kijken wij er weer naar uit u allen te mogen ontmoeten! Vanaf nu zijn er geen digitale diensten meer. Wel wordt er altijd een geluidsopname van de dienst gemaakt. U kan dit aanvragen bij Ria Hulsman, scriba@pges.nl of 026 4953684. Vanaf zaterdag 5 juni mogen er weer meer kerkgangers aanwezig zijn. Met inachtneming van de coronaregels, zoals o.a. 1,5 afstand en klinkt er nog geen gemeentezang, maar alleen de stemmen van de voorzangers. U hoeft zich niet meer voor de diensten aan te melden.