Gesprekskring “Eindelijk vrij?”

Op woensdagavond 13 maart begint een gesprekskring van vier avonden over kerken en slavernij.  Wat is er gebeurd, hoe kijken we er tegenaan? En wat betekent dit verleden voor ons, de nazaten? De landelijke Raad van Kerken heeft een brochure samengesteld als bijdrage voor bezinning. Het bestaat uit vier hoofdstukken met daarbij bezinningsvragen. Wilt u meedoen dan is het zinvol om u aan te melden want dan krijgt u zo snel mogelijk deze brochure met informatie en gespreksmateriaal.

Met de deelnemers van deze groep willen we ook nadenken hoe we begin juli kunnen gedenken en vieren dat de slavernij 150 jaar geleden in de Koloniën van Nederland werd afgeschaft.

De data van samenkomst zijn:

13 maart en 27 maart : locatie: Jonkvrouw  Brantsen Centrum, Dorpsstraat 70  Rheden.

10 april en 24 april      : locatie Ontmoetingskerk Domeinlaan 29 Dieren.

Aanvang : 20.00 uur

U kunt zich aanmelden per e-mail bij  ds. Jan Willem Overvliet: predikant@dorpskerkrheden.nl. of Frans Koevoets franskoevoets@hetnet.nl

Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.