De diakenen ondersteunen materieel en immaterieel mensen in nood binnen en ook buiten de geloofsgemeenschap, bijv. via de actie Kersttas voor mensen in financieel moeilijke omstandigheden.

Contactgegevens:

Mevr. P. (Pauline) Sterk–Tiecken: diaconie@pges.nl, 0313 – 476 184

Mevr. A. (Anne-Mieke) de Hoog: diaconie@pges.nl, 0313 — 416 784

Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie Ellecom-De Steeg

ZWO: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie Ellecom-Steeg o.v.v. ZWO commissie