Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact op met een van onderstaande personen:

Predikant
Ds. G. H. (Gert) Jansen: predikant@pges.nl, 0313 – 413 349

Voorzitter kerkenraad
Mevr. L. (Laura) Wismeyer: voorzitter@pges.nl, 0313 – 415151

Scriba
Mw. R. (Ria) Hulsman: scriba@pges.nl, 026 – 495 3684

Kerkrentmeester
Dhr. P. (Pieter) Moltmaker: kerkrentmeesters@pges.nl, 0313 – 421 321

Diaconie
Mevr. P. (Pauline) Sterk–Tiecken: diaconie@pges.nl, 0313 – 476 184

Koster
Jan en Ria Hulsman: kosters@pges.nl, 026 – 495 3684 / 06 51751027 / 06 25284776

Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie Ellecom-De Steeg

ZWO: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie Ellecom-Steeg o.v.v. ZWO commissie

College van kerkrentmeesters: NL06 RABO 03552 01046 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Ellecom-De Steeg

NL34 INGB 0000 807515 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGES

Dit laatste nummer gebruiken voor collectebonnen  en de bijdragen voor Kerkbalans