Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande personen:

Predikant
Ds. G. H. (Gert) Jansen: predikant@pges.nl,  0313 – 413 349

Voorzitter kerkenraad
Mevr. L. (Laura) Wismeyer: voorzitter@pges.nl  06 1446 9530

Scriba
vacant

Ouderling                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mevr. H. (Hilda) van Rijssen-Oldenhuis  ouderlingen@pges.nl    026 495 0663

Diaconie
Mevr. M.J. (Marja) Reijnierse: diaconie@pges.nl  0313 – 413 065

Kerkrentmeester
Dhr. P. (Pieter) Moltmaker: kerkrentmeesters@pges.nl   0313 421 321

Kosters 
Jan en Ria Hulsman: g.hulsman5@delta.nl    026 – 495 3684 / 06 25284776 / 06 51751027

Organisten                                                                                                                                                                                                                                                                                Dhr. Ab Booij: a.booij9@upcmail.nl  026 495 3170

Dhr. Karel Lasschuit: k.lasschuit@zonnet.nl   0313 476 395

Cantor                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dhr. Martin Kas: kasm@xs4all.nl  06 4205 3514

Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie Ellecom-De Steeg

ZWO: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie Ellecom-Steeg o.v.v. ZWO commissie

College van kerkrentmeesters: NL06 RABO 03552 01046 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Ellecom-De Steeg

NL34 INGB 0000 807515 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGES

Dit laatste nummer gebruiken voor collectebonnen  en de bijdragen voor Kerkbalans