BIJBELSTUDIE —- Rheden — een nieuwe kans 

In het komende kerkelijk seizoen zullen een aantal Bijbelstudieavonden worden georganiseerd. Dominee Jan ter Avest zal hierin onze gids zijn. De avonden worden georganiseerd op de dinsdag.

Vooralsnog zijn hiervoor de volgende data gereserveerd: 28 sept., 12 okt., 2 en 23 nov., 14 dec., 11 jan., 1 en 22 febr., 15 mrt., 5 en 25 april en 17 mei. Er is één uitzondering, namelijk 25 april is op de maandagavond.

De Bijbelstudie zal worden gehouden in de grote zaal van het JBC. We starten om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur. Gezien de nog steeds geldende maatregelen rondom het coronavirus is er op deze avonden geen vrije inloop. U dient zich hiervoor op te geven. Het beloven heel interessante avonden te worden.

Dominee Ter Avest zegt over deze studie:

Zoals het Coronavirus heel veel dingen in de wielen reed, trof dat ook de Bijbelstudie. Nu, maanden later zijn er nieuwe kansen. Wat mij betreft gaan we die grijpen. En we gaan opnieuw beginnen, dus niet verdergaan waar we waren gebleven.

Ik doe een voorstel.

De opwekking die de lezers van de Filippenzenbrief krijgen gaat als thema in ons midden staan. “Laat die gezindheid bij/in u zijn die ook in Christus Jezus was, die het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen.”

Wat moeten we ons voorstellen bij deze gezindheid? Kunnen wij in die gezindheid leven en is deze oproep zomaar voor iedereen bedoeld? Daar gaan we naar kijken en we gaan in de Bijbel rond, waar dit thema ook een rol speelt of in de vormgeving van deze gezindheid een rol heeft gespeeld.

Meer dan in de eerste ronde zal ik onze gesprekken bewaken en minder ver uit laten waaieren. Het zal in eerste instantie om de teksten gaan en als we daar wat van begrijpen ook over ons zelf. Voor mij zijn dit soort bijeenkomsten altijd weer een uitdaging.

Ik hoop dat u zich laat uitdagen. Van harte welkom.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Rients Stielstra tel. 026 495 49 58 of via rients.stielstra@gmail.com