Actie Kerkbalans 2024: Samen Verder

In het afgelopen jaar hebben veel leden ons gesteund met een financiële bijdrage. Hierdoor konden we ook in 2023 weer volop kerk zijn en van betekenis zijn voor onze leden en de samenleving. Hartelijk dank daarvoor.

In 2023 hebben onze kerkenraden besloten te gaan fuseren. De  voorbereidingen zijn in volle gang, en we hopen met Pinksteren 2024 samen één kerkgemeenschap te zijn. Met deze fusie willen wij onze krachten en talenten bundelen en samen verder de toekomst ingaan.

Samen willen we een levendige kerkgemeenschap zijn waar plaats is voor iedereen met haar of zijn eigen (geloofs)verhaal en (geloofs)beleving en waarin wij omzien naar elkaar. Daarnaast willen wij een gastvrije plek zijn voor iedereen.

Samen organiseren wij naast de zondagse erediensten veel activiteiten voor jong en oud, waaronder gezamenlijke maaltijden, thema-avonden, gesprekskringen, leeskringen, filmavonden, jeugdsoos, meditatie-avonden en nog veel meer.

Daarnaast hebben wij ook de zorg voor onze kerkelijke gebouwen.                                                                                                                                                                            Om dit alles te kunnen blijven doen en de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden is uw financiële steun hard nodig.

Daarom vragen wij u: Steun ons, als u kunt, ruimhartig met uw bijdrage, zodat onze kerken in 2024 samen een levende, betrokken en gastvrije geloofsgemeenschap kunnen zijn.

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, de colleges van Kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL34 INGB 0000 8075 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Of vul het bijgesloten antwoordformulier in dat wij bij u komen ophalen!