Kerkdiensten

Nu het corona-virus weer oplaait en de regels zijn aangescherpt, houden ook wij ons aan het advies om het aantal bezoekers in onze kerken te verminderen tot 30. Dit aantal is exclusief is diegenen die de diensten organiseren. Vooralsnog is het niet noodzakelijk om u aan te melden voor een...

Lees verder

Gemeenteavond

Verleden jaar hebben wij voor het eerst tijdens de gemeenteavond met elkaar van gedachten gewisseld over het onderzoek naar vormen van samenwerking en/of fusie met de kerkgemeenschappen van Rheden, Dieren en Spankeren. Inmiddels heeft de daarvoor ingestelde Initiatiefgroep ‘Samen…Gaan’ hun rapportage opgeleverd. In onze kerkenraadsvergadering van 17 september jl. hebben...

Lees verder

Amnesty-bericht

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Elke eerste zondag van de maand hebben ook wij in onze kerk aandacht voor het werk van Amnesty, zo ook deze zondag 1 november. I.v.m. de beperkingen rond het coronavirus doen wij het via e-mail. Deze maand schrijven we voor:  ...

Lees verder

Kerkdiensten weer mogelijk / gedragsregels

De kerkenraad heeft besloten de diensten vanaf 5 juli weer mogelijk te maken. Deze diensten zijn echter geen gewone diensten zoals we vanouds gewend zijn, maar aangepaste diensten met inachtneming van alle gestelde veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en de landelijke kerk. Dat betekent o.a. hygiëneregels in acht nemen, onderling 1,5...

Lees verder

Actie Vakantietas 2020

De zomervakantie is voor veel kinderen een mooie tijd, waarin ze veel leuke dingen gaan doen. En waar ze na de vakantie veel over te vertellen hebben. Maar wij weten dat voor ruim 750 kinderen in Rheden en Rozendaal de zomervakantie niet zo’n fijne tijd is! Zij hebben weinig om...

Lees verder

Verklaring van Verbondenheid

Op initiatief van de werkgroep IRO (Interreligieuze Ontmoetingen) van de Raad van Kerken Veluwezoom kwamen op zondag 16 februari jl. mensen uit verschillende tradities (joods, islamitisch en christelijk) samen in de Ontmoetingskerk te Dieren. Met als doel om samen stil te staan bij wat ons als mensen bindt, en verder...

Lees verder